HuurdersNetwerkMitros Huurdersorganisatie voor huurders van Mitros.
STOK
Vereniging van bewonerscommissies van Bo-Ex.
Boks
Huurdersvertegenwoordiging SSH.
HV-Weidelanden Huurdersvereniging Weidelanden.
Huurdersraad Portaal Huurdersraad Portaal regio Utrecht