De THEMAGROEPEN binnen Huurders030

 

Als stedelijk overleg van huurders in Utrecht gaat Huurders030 een centrale plek inrichten voor ‘themagroepen’. De precieze invulling in de komende tijd uitwerken.

 

Elke themagroep gaan naar eigen inzicht aan de slag gaan en houden het bestuur van Huurders030 en andere huurdersorganisaties op de hoogte. De themagroepen spelen een belangrijke rol in het betrekken van huurders in Utrecht bij (actuele) kwesties; juist ook individuele huurders die (nog) niet actief zijn, zien wij als doelgroep voor de themagroepen. Iedereen kan meedoen.

 

De belangrijkste taken voor een themagroep zijn:

 

 • Elke themagroep heeft intern (binnen Huurders030) een taak om bestaande informatie en standpunten te verzamelen over het thema.
 • Elke themagroep maakt een overzicht van alternatieven, wat is mogelijk aan beleid op stedelijk niveau en bereidt een eindbeslissing van het bestuur voor.
 • Elke themagroep geeft prioriteiten in aandachtsvelden/focus aan voor Huurders030 als geheel.

 

Suggesties/tips voor werkwijze:

 

 • Maak een Plan van Aanpak (liefst op jaarbasis) , waarin naam, de definitie/afpaling/focus en activiteiten van worden verduidelijkt.
 • Elke themagroep moet een eigen netwerk (met personen en organisaties) in de stad Utrecht ontwikkelen.
 • Elke themagroep wordt geacht zich pro-actief op te stellen in actuele kwesties, die in Utrecht spelen en raken aan het ‘terrein’ van een themagroep. Wel in overleg en afstemming met bestuur Huurders030.
  En verder:
 • De website van Huurders030 is de plek waar (zoveel) mogelijk verkregen informatie voor een breder huurderspubliek toegankelijk wordt.
 • Leden van een themagroep mogen zich namens Huurders030 presenteren in extern overleg.
 • Elke themagroep presenteert zicht op zelf op gekozen wijze op de het startevenement.
 • Elke themagroep kan financial uitgave namens de themagroep alleen vergoed krijgen na voorafgaand overleg met de penningmeester van het bestuur Huurders030.
 • Ondersteuning inhoudelijk/secretarieel is in overleg met het bestuur van Huurders030 mogelijk.