Op 21 mei is Huurders030 van start gegaan in het Parnassoscentrum in Utrecht. Lauren Bruijning, voorzitter van het nieuwe stedelijk overleg, wil dat in Utrecht  grote groepen mensen kunnen blijven wonen! Ook Ronald Paping, voorzitter van de Woonbond wil in Utrecht voorkomen dat verschillen zoals tussen Overvecht en Wiulhelminapark nog groter worden. Wethouder Paulus Jansen was eveneens blij met een nieuw stedelijk huurdersoverleg. Hij wees nog eens op de U-pasregeling voor huurders in Utrecht.

Tijdens het evenement hebben twee Themagroepen hun werkzaamheden gestart.