Centraal in Huurders030 zijn de themagroepen. Themagroepen spelen een belangrijke rol in het betrekken van huurders in Utrecht bij (actuele) kwesties; juist ook individuele huurders die (nog) niet actief zijn, zijn een belangrijke doelgroep voor een themagroep.

 

Zij kunnen hun talent en interesse vieren in een themagroep. Themagroepen zijn in oprichting over duurzaamheid, capaciteit sociale woningbouwhuurbeleid en speciale groepen.

 

Duurzaamheid: ben je thuis in energiemaatregelen in en om je huis. Wil je je kennis delen met andere huurders of wil dat woningcorporaties en gemeente meer doen aan duurzaamheid? Dan is deze themagroep voor jou! Op 21 mei zal de Themagroep Duurzaamheid een inspirerende presentatie verzorgen. Doe je mee?

 

Neem contact op met info@huurders030.nl.

 

Uitbreiding sociale woningbouw: in Utrecht willen mensen van alle leeftijden en achtergrond graag wonen. De nieuwbouwruimte is de komende jaren groot in delen van de stad als Merwedekanaalzone of Carthesiusgebied. Naar verwachting komen er in de komende jaren meer dan 10.000 woningen bij. Maar hoeveel in de sociale huur?

 

Wil je met andere het antwoord op die vraag uitwerken? Met corporaties en gemeente ijveren voor meer sociale woningbouw? Doe dan mee in deze themagroep!

 

Neem contact op met info@huurders030.nl.

 

Merwedekanaalzone of Carthesiusgebied: Naar verwachting komen er in de komende jaren meer dan 10.000 woningen bij. Maar hoeveel in de sociale huur? Wil je met andere het antwoord op die vraag uitwerken? Met corporaties en gemeente ijveren voor meer sociale woningbouw? Doe dan mee in deze themagroep!

 

Neem contact op met info@huurders030.nl.

 

Matigen Huurbeleid: Hoe houden we de huren betaalbaar? Welke alternatieven zijn er voor huurmatiging in Utrecht? Heb je kennis van huurquote’s of liever woonquote’s. Doe dan mee in de themagroep Matigen Huurbeleid.

 

Neem contact op met info@huurders030.nl.

 

Sociale huur voor iedereen: Wil je ook goede woonruimte voor mensen van alle leeftijden, voor jongeren, starters of senioren. Of wil je meedenken aan woonruimte voor statushouders of voor mensen die na een behandeling in een zorginstelling weer zelfstandig wonen? In woonruimten van goede kwaliteit, slim bedacht of levensloopbestendig? Sluit je aan bij deze themagroep.

 

Elke themagroep speelt een adviserende rol binnen Huurders030. Een themagroep adviseert het bestuur van Huurders030, maar ook besturen van andere huurdersorganisaties in Utrecht en leden van andere themagroepen.

 

Neem contact op met info@huurders030.nl.