De nieuw wethouder Wonen van de gemeente Utrecht was één van de aanwezigen op het Zomerevenement van Huurders030. Hij riep de huurders(organisaties) op om actief deel te nemen in de het overleg in de komende tijd.

 

 

“De gemeente wil met alle partijen, waaronder de huurders(organisaties) een nieuw Woonvisie gaan opstellen en een Stadsakkoord overeenkomen. Daarin worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de groei van de sociale woningbouw en de plannen voor duurzaamheid, waaronder ‘Van het gas-af.”

 

(foto Kees Diepeveen)

 

In het komende Stadsakkoord en de nieuwe Woonvisie gaat het  in grote lijnen om plannen voor de komende jaren; op basis van het coalitieakkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben opgesteld. Het gaat daarbij in Utrecht om meer nieuwbouw; de gemeente wil naar 35 procent sociale huisvesting, 25 procent middenhuur/dure huur en  40 procent koop.

 

Ook over betaalbaarheid en duurzaamheid wil de gemeente een actief beleid voeren in samenwerking met onder meer de huurdersorganisaties’.

 

Kees Diepeveen was één van de sprekers en medespelers tijdens het Zomerevenement van Huurders030 op zaterdag 16 juni. Ook ex-wethouder Paulus Jansen, nu interim-directeur van de Woonbond en Ronald Paping, oud-directeur van de Woonbond en nu wethouder in Arnhem staken de huurders in Utrecht een hart onder de riem.

 

(Serious game!)

 

In De Paardenkathedraal op het Veeartsenijterrein aan de Biltstraat waren zo’n 40 huurders bijeen. Na een (brood)lunch speelden zij onder leiding van Ivo Thonon en Harmony Folz een serious game.

 

Aan elke speeltafel nam ieder een rol op zich: huurders, directeur corporatie, wethouder, lid bewonerscommissie of lid actiegroep. ‘Verkopen of renovaties uitstellen: Waar moet het geld voor nieuwbouw vandaan komen?’ En ‘Van het gas af naar Nul op de meter of Warmtenet’ waren de dilemma’s in de vaak intensieve, maar steeds ontspannende discussies. Aan het eind maakten de deelnemers ‘afspraken’. Om 16.00 maakte een gezamenlijk borrel een eind aan een ontspannen en leerzame middag.