Speerpunten 2017

Speerpunten 2017

Huurders030 zal zich in 2017 in ieder geval richten op:

1. Profilering Huurders030

Als nieuwe organisatie moet Huurders030 bekend worden als stedelijk overleg van huurders in Utrecht op stedelijke thema’s. vanaf de start daarom aandacht voor contact en overleg met verschillende externe partijen en media.

2. Draagvlak creëren bij belangrijke partijen

Door te functioneren als overleg zal Huurders030, mede door de organisatie van gezamenlijke overleggen en activiteiten, zorgen dat huurders elkaar onderling beter weten te vinden. Door nieuw leven te blazen in het stedelijk overleg van de huurdersorganisaties worden huurders een sterke partij in gesprekken met de Gemeente Utrecht.

3. Aandacht geven aan onderscheiden groepen rond huisvesting

Huurders030 zet zich ook in voor standpunten van organisaties die opkomen voor de belangen van specifieke doelgroepen zoals:

– qua leeftijd jongeren, ouderen,

– qua levensfase starters, woningzoekenden,

– qua speciale categorieën als gehandicapten, statushouders, en de huurders die vanuit instellingen (willen) verhuizen naar een sociale huurwoning).

4. Beleid ontwikkelen over actuele vraagstukken door middel van Themagroepen

Door middel van Themagroepen wil Huurders030 alle huurders de mogelijkheid bieden mee te denken over zaken rondom huur. Allereerst wordt in 2017 gestart met vier Themagroepen.

Zie ons nieuwsbericht over de themagroepen

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]