Stedelijk overleg

Stedelijk overleg voor meer samenwerking en invloed

Om huurders te ondersteunen en aan te zetten tot participatie is gekozen een stedelijk overleg op te zetten in de vorm van Huurders030.

Huurders030 is bedoeld om de belangen van huurders in de gemeente Utrecht te behartigen. Door te functioneren als een stedelijk overleg tussen de verschillende Utrechtse huurdersorganisaties en het coördineren en stimuleren van themagroepen rondom huur die inspelen op actuele vraagstukken.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]