Themagroep sociaal huren

Themagroep Sociaal huren 030

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen! Voor jongeren die nog studeren of net afgestudeerd zijn. Maar ook als je ouder bent, of starter, als je urgent een woning zoekt, als je statushouder bent, dan vind je het hebben of vinden van huisvesting in Utrecht belangrijk. De vraag is groot en heel divers. Het aanbod is schaars en sluit niet strak aan op de behoefte.
Utrecht is ook een stad met de ambitie om verder te groeien. Er zijn verspreid in de stad veel locaties waarvoor nu al bouwplannen van woningen worden ontwikkeld.
Wat is rol voor huurders?
Hoe krijgen we voldoende sociale huur (niet alleen procentueel maar ook absoluut)? Maken we een vuist tegen de uitverkoop van sociale woningen? Hoe gaan we de schaarste onder de verschillende doelgroepen zoals uitstromers uit maatschappelijke zorg en statushouders en andere urgente woningzoekers verdelen?
Dat kunnen we niet overlaten aan de gemeente, de woningcorporaties en beleggers.
Ook huurders en hun organisaties moeten een rol nemen in het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om van Utrecht een ongedeelde stad te maken.
Het gaat daarbij niet alleen om huidige of toekomstige huurders, maar ook voor inwoners die verspreid over de stad een vorm van huisvesting willen ontwikkelen; soms geheel in eigen beheer.

Capaciteit van sociale huisvesting in Utrecht
De gemeente Utrecht heeft aangegeven om in de bouwplannen in de stad in te zetten op 35 procent voor sociale huisvesting of jongerenhuisvesting. Ook de woningcorporaties hebben op papier hun ambities om te bouwen niet onder stoelen of banken gestoken. Vind jij dat voldoende?

Er is veel nadruk op de mogelijke rol voor beleggers in de bouwplannen om koop of dure huur te realiseren. Wat geloof jij van de mythe van investeerders in woningen?

Om de schaarse ruimte voor nieuwbouw of transformatie van bestaande bouw wordt ‘gevochten’. Huurders zoals jij hebben wensen, kennis en vaardigheden om voldoende bouw- en transformatiecapaciteit ook daadwerkelijk te helpen realiseren. Huisvesting van Utrechters die kiezen voor sociale huur (via een woningcorporatie of in eigen beheer) is niet vanzelf sprekend. Nu niet en niet op de langere termijn.

Wensen en behoefte zijn groot en lopen uiteen
De behoefte zo blijkt uit elke onderzoek is groot. Maar hoe ziet die behoefte van jou en andere huurders er werkelijk uit? Hoe ziet een veilig en prettig woonklimaat in jouw buurt of wijk eruit? En hoe zorgen we dat de behoefte van jongeren, van ouderen, van starters, van grotere en kleine huishoudens, van statushouders of van mensen na een periode van intensieve zorgbehoefte goed in beeld worden gebracht? En hoe zorgen we dat die plannen aan de overlegtafels in Utrecht aan bod komen?
Sociaal Huren 030 is stedelijke partner

De themagroep Sociaal Huren030 is onderdeel van Huurders030
Als themagroep gaan we ons eerst inzetten om de aanwezige kennis en ideeën van huurders in Utrecht te mobiliseren. We verzamelen de vragen van huurders, zoeken dingen uit en peilen de behoeften van huurders.
We gaan gezamenlijk vastleggen welke actuele mogelijkheden zich nu al aandienen? Welke plannen hebben de corporaties in Utrecht en waar liggen (meer) mogelijkheden? Wat gaat de herstructurering van de Merwedekanaalkanaal zone of Carthesiushof betekenen voor de capaciteit en de kwaliteit van sociale huisvesting in Utrecht? Wie gaan we onze steun geven en welke ontwikkelingen willen we voorkomen?

In de bijeenkomsten van de Themagroep stellen deelnemers hun activiteiten en reacties vast om sociaal huren in Utrecht verder uit te bouwen. De Themagroep adviseert het stedelijk overleg Huurders030. De Themagroep stelt zich daarbij op als stedelijke partner van andere partijen bij de ontwikkeling van de sociale huisvesting; zoals woningcorporaties, gemeente Utrecht , wooncoöperaties (in oprichting) en particuliere beleggers.
Wil je meedoen? Graag! Je kunt je vandaag opgeven. Zie het Invulformulier Denk mee met Huurders030.
We gaan dan eerst een gezamenlijk (stappen)plan maken, maar laten ook vanaf het begin van ons horen in Utrecht.

Je kunt ons bereiken via huurdersduurzaam030@huurders030.nl
Ook kun je bellen met 06-51604659 (Martin van ’t Klooster).