Waarom Huurders030

Waarom Huurders030?

Huurders(organisaties) kunnen anno 2017 meer invloed uitoefenen op het stedelijk beleid rond sociale huisvesting; met name als het gaat om volwaardige partij bij het opstellen van de Prestatieafspraken met gemeente en woningcorporaties.

Afzonderlijke huurdersorganisaties en individuele huurders beschikken over standpunten, expertise en kennis die bij elkaar het gewicht van de huurders vergroot.

Huurders030 wil de stedelijke samenwerking van huurders en hun organisaties stimuleren en onderdak bieden aan huurders en huurdersorganisaties die daaraan bijdragen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]